• ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ / ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ (հաշվապահ)

Կրթության ձևը՝ առկա: 

Ուսման տևողությունը ՝ հիմնական, ընդհանուր կրթությամբ (9-ամյա կրթություն) 3 տարի, միջնակարգ կրթությամբ՝ (12 - ամյա կրթություն) 2 տարի:

/Առանց ընդունելության քննության/

Yerevan state college of Culture  ©2019
Հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

 .