ՀԱՅՏ

Երիտասարդ և մանկական  կատարողների մրցույթի կանոններ:  <<Международный детский музыкальный конкурс Славянский базар - 2022>>


Երիտասարդ կատարողների մրցույթում մասնակիցը պետք է լինի 
ՀՀ քաղաքացի, 18-31 տարեկան:

Մանկական կատարողների մրցույթում մասնակիցը պետք է լինի
ՀՀ քաղաքացի, 8-14 տարեկան:

Cart