ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ

«Երաժշտության ամբիոնի»            Վարիչ՝ Տիգրան Կարապետյան
    «Արվեստի ամբիոն»                           Վարիչ՝ Անի Ավագյան
«Հանրակրթական առարկանների ամբիոն»                                                    Վարիչ՝ Գուրգեն Մուրադյան
  «Հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական առարկանների ամբիոն»  Վարիչ՝ Գայանե Պետրոսյան
«Մշակույթի ամբիոն»                                Վարիչ՝  Նաիրա Նիկողոսյան


Yerevan state college of Culture  ©2019
Հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

 .