ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ

«Երաժշտության ամբիոնի»                Վարիչ՝ Տիգրան Կարապետյան
    «Արվեստի ամբիոն»                                  Վարիչ՝ Անի Ավագյան
«Հանրակրթական առարկանների ամբիոն»   Վարիչ՝ Գուրգեն Մուրադյան
  «Հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական առարկանների ամբիոն»  Վարիչ՝ Գայանե Պետրոսյան
«Մշակույթի ամբիոն»                                Վարիչ՝  Նաիրա Նիկողոսյան


 
                            Yerevan state college of Culture ©2019                        
Հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտպանված են                                  

 .