«Երևանի մշակույթի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ հիմնադրվել է 1929 թ. ստեղծված կիոմեխանիկների հանրապետական  դպրոցի հիման վրա, որը 1967 թվականին ՀՍՍՀ մինիստրների սովետի №344 որոշման հիման վրա, վերակազմակերպվել է Երևանի կինոտեխնիկումի , իսկ 2000 թվականին ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարի № 97 հրամանի և «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների համաձայն Երևանի կինոտեխնիկումը վերանվանվել է «Երևանի մշակույթի քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի: Քոլեջում ընդունելությունը գործող մասնագիտությունների գծով իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով, ինչպես վճարովի, այնպես էլ անվճար հիմունքներով, մրցույթային կարգով: Անվճար համակարգում սովորող ուսանողները ստանում են պետության կողմից ֆինանսավորվող կրթաթոշակ:

 ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգի համաձայն քոլեջում սոցիալական և այլ կարգավիճակ ունեցող ուսանողների վարձավճարի մասով, յուրաքանչյուր տարի իրականացվում է զեղչում: Մեկ ուսումնական տարվա  առաջադիմության արդյունքներով կարող է կատարվել տեղափոխություն` վճարովի համակարգից անվճար համակարգ և հակառակը: Բարձր առաջադիմություն ունեցող շրջանավարտները հնարավորություն ունեն շարունակելու իրենց կրթությունը ԲՈՒՀ-երում, իրենց մասնագիտությամբ, 1. «Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿ 2. «Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 3. «Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» ՊՈԱԿ: Տերնոպոլի ժող. տնտեսագիտության   ակադեմիա,Չուվայի հանրապետության մշակույթի և արվեստի պետական ինստիտուտ,ՌԴ առլովի մշակույթի պետական ինստիտուտ:

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

 
                            Yerevan state college of Culture ©2019                        
Հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտպանված են                                  

 .