ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

ԵՄՊՔ  շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը ստեղծվել է 2018թ.-ին` ԵՄՊՔ կառավարման  խորհրդի որոշմամբ (նույն թվականին քոլեջի տնօրենի կողմից հաստատվել է կենտրոնի կանոնադրությունը): Կենտրոնի հիմնական նպատակն է նպաստել քոլեջի  և առաջատար ձեռնարկությունների ու գործատուների փոխգործակցությանը, աշխատաշուկայում քոլեջների  մրցունակության բարձրացմանը, շրջանավարտների և քոլեջի  միջև մշտական կապի ամրապնդմանն ու համագործակցության աճին:
 
Կենտրոնի հիմնական խնդիրներն են`
ԵՄՊՔ ուսանողների և շրջանավարտների կողմից աշխատանք գտնելու հիմնախնդիրների ուղղությամբ քոլեջում  տարվող աշխատանքների համակարգումը, կազմակերպումն ու ամփոփումը,
 • ԵՄՊՔ  ուսանողների մոտ ուսումնառության հետ զուգահեռ աշխատանքային որոշակի փորձի ձևավորման ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպումը,
 • Քոլեջի  ուսանողների, շրջանավարտների և պոտենցիալ գործատուների միջև արդյունավետ կապի ապահովումը,
 • տեղական և միջազգային աշխատաշուկայի զարգացման միտումների մասին տեղեկատվության ամփոփումը, ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների իրականացումը,
 • ԵՄՊՔ ուսանողների և շրջանավարտների շրջանում նրանց կարիերայի զարգացման ակնկալիքների, աշխատաշուկայում մրցունակության ընթացիկ վիճակի և մի շարք այլ հիմնահարցերի վերաբերյալ տարբեր ուսումնասիրությունների իրականացումը,
 • ԵՄՊՔ  ուսանողների և շրջանավարտների համար աշխատանք գտնելու և այլ հիմնահարցերի վերաբերյալ տարբեր տեսակի  խորհրդատվությունների, դասընթացների, սեմինարների և այլ միջոցառումների կազմակերպումը, համապատասխան տեղեկատվության տարածումը
 •  շրջանավարտների և համալսարանի միջև մշտական կապի հաստատումն ու համագործակցության ապահովումը:
 • Կենտրոնի գործունեության հիմնական ուղղություններն են`
 • սեմինար-դասընթացների կազմակերպում և խորհրդատվության տրամադրում ինքնակենսագրություն կազմելու, գործատուին ճիշտ ներկայանալու, կարիերայի կառուցման և արդի աշխատաշուկային վերաբերող այլ խնդիրների շուրջ ինթերնշիփ ծրագրեր (պրակտիկա),
 • հանդիպումներ գործատուների հետ,
 • կամավորական ծրագրերի իրականացում,
 • շրջանավարտների տվյալների էլեկտրոնային բազայի ընդլայնում,
 • համագործակցություն պետական և մասնավոր սեկտորի կազմակերպությունների հետ,
 • շրջանավարտներին թափուր աշխատատեղերի և այլ հնարավորությունների մասին տեղեկացում,
 • կարիերայի զարգացմանը նպաստող միջոցառումների, կլոր-սեղան քննարկումների կազմակերպում:
ԵՄՊՔ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնն այժմ ակտիվ համագործակցում է ՀՀ շուրջ  28 պետական և մասնավոր ընկերությունների, ձեռնարկությունների, ինչպես նաև միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ: Կենտրոնի` ձեռնարկությունների հետ համագործակցության ցանկին կարող եք ծանոթանալ «Համագործակցություն» բաժնում:
ԵՄՊՔ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի գործունեությանն առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ կենտրոնի ամենամյա հաշվետվություններում:

ԵՄՊՔ  շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի  համակարգողն  ու  պատասխանտուն է  քոլեջի դասախոս՝   Գագիկ  Վաչագանի  Սարգսյանը: 

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հեռ: / +374/  98/  54- 12 -54 , /+374/ 10 480-580 / 
Էլ հասցե: [email protected]
 
                            Yerevan state college of Culture ©2019                        
Հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտպանված են                                  

 .