ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

ԵՄՊՔ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը ստեղծվել է 2018 թ.-ին  ԵՄՊՔ կառավարման խորհրդի որոշմամբ (նույն թվականին քոլեջի տնօրենի կողմից հաստատվել է կենտրոնի կանոնադրությունը): Կենտրոնի հիմնական նպատակն է նպաստել քոլեջի  և առաջատար ձեռնարկությունների ու գործատուների փոխգործակցությանը, աշխատաշուկայում քոլեջների  մրցունակության բարձրացմանը, շրջանավարտների և քոլեջի  միջև մշտական կապի ամրապնդմանն ու համագործակցության աճին: 

Քոլեջի հիմնական խնդիրներն են

 • ԵՄՊՔ ուսանողների և շրջանավարտների կողմից աշխատանք գտնելու հիմնախնդիրների ուղղությամբ քոլեջում տարվող աշխատանքների համակարգումը, կազմակերպումն ու ամփոփումը,
 • ԵՄՊՔ ուսանողների մոտ ուսումնառության հետ զուգահեռ աշխատանքային որոշակի փորձի ձևավորման ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպումը,
 • քոլեջի ուսանողների, շրջանավարտների և պոտենցիալ գործատուների միջև արդյունավետ կապի ապահովումը,
 • տեղական և միջազգային աշխատաշուկայի զարգացման միտումների մասին տեղեկատվության ամփոփումը, ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների իրականացումը,
 • ԵՄՊՔ ուսանողների և շրջանավարտների շրջանում նրանց կարիերայի զարգացման ակնկալիքների, աշխատաշուկայում մրցունակության ընթացիկ վիճակի և մի շարք այլ հիմնահարցերի վերաբերյալ տարբեր ուսումնասիրությունների իրականացումը,
 • ԵՄՊՔ ուսանողների և շրջանավարտների համար աշխատանք գտնելու և այլ հիմնահարցերի վերաբերյալ տարբեր տեսակի  խորհրդատվությունների, դասընթացների, սեմինարների և այլ միջոցառումների կազմակերպումը, համապատասխան տեղեկատվության տարածումը, 
 • շրջանավարտների և համալսարանի միջև մշտական կապի հաստատումն ու համագործակցության ապահովումը:

Կենտրոնի գործունեության հիմնական ուղղություններն են

 • սեմինար-դասընթացների կազմակերպում և խորհրդատվության տրամադրում ինքնակենսագրություն կազմելու, գործատուին ճիշտ ներկայանալու, կարիերայի կառուցման և արդի աշխատաշուկային վերաբերող այլ խնդիրների շուրջ ինթերնշիփ ծրագրեր (պրակտիկա), 
 • հանդիպումներ գործատուների հետ,
 • կամավորական ծրագրերի իրականացում,
 • շրջանավարտների տվյալների էլեկտրոնային բազայի ընդլայնում,
 • համագործակցություն պետական և մասնավոր սեկտորի կազմակերպությունների հետ,
 • շրջանավարտներին թափուր աշխատատեղերի և այլ հնարավորությունների մասին տեղեկացում,
 • կարիերայի զարգացմանը նպաստող միջոցառումների, կլոր-սեղան քննարկումների կազմակերպում:

ԵՄՊՔ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնն այժմ ակտիվ համագործակցում է ՀՀ շուրջ  28 պետական և մասնավոր ընկերությունների, ձեռնարկությունների, ինչպես նաև միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ: Կենտրոնի` ձեռնարկությունների հետ համագործակցության ցանկին կարող եք ծանոթանալ «Համագործակցություն» բաժնում:

ԵՄՊՔ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի գործունեությանն առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ կենտրոնի ամենամյա հաշվետվություններում:

Կարիերայի պատասխանատու`  Ցողիկ Կոճիբրոյան

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Հեռ.`  +374 (10) 480-580 
Էլ. հասցե`  [email protected] 


Հայաստանի Հանրապետություն                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ք. Երևան, 0061
Բագրատունյաց 37

Հեռ.` +374 (10) 480 580
Էլ. հասցե` [email protected]

                                                                                                                                                                                  Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են © 2017 - 2020 ԵՄՊՔ

 .